Natječajni prijedlog za dječji vrtić Rusulica – 4.mjesto
Autorski tim: Gorana Stipeč Brlić, Karla Ritoša, Damian Sobol Turina
Suradnici:  Andrea Šepić, Mirta Stipeč (krajobraz)
Lokacija, Rusulica, Split
2022
Predmet natječaja bila je izgradnja novog dječjeg vrtića sa četiri vrtićke jedinice,  na lokaciji postojeće građevine u zoni stambenog naselja izgrađenog višekatnicama i obiteljskim kućama.

Natječajni prijedlog preuzima formu iz matrice postojećeg urbanizma. Višekatnice kvadratnog tlocrta koje se u pravilnom ritmu izmjenjuju kroz naselje Lokve, sugeriraju formu koja nadopunjuje urbano naselje, a čuva zatečene zelenilo na najbolji mogući način. Osnovni motiv je umjestiti građevinu što manje tlocrtne projekcije u postojeći park, a park nadograditi dodatnim sadržajem. Da bi naglasili korištenje parternog zelenila prizemlje vrtića je lišeno svih prostora koji oduzimaju prostornost i rezervirano je za otvorene prostore više namjene, komunikacije prema ostalim etažama i manje nužne servise kao što su spremišta, sanitarije za zaposlene, za korisnike i dr. Prizemlje je lebdeći dio vrtića na čijim ‘nogama’ stoji vrtić. Parter postaje natkriven trg koji po zimi, za hladna vremena omogućuje kontakt sa zelenilom kroz staklene stijene, a pomicanjem i otvaranjem kliznih i zaokretnih stijena omogućuje se korištenje prostora i za ružnog vremena u direktnom kontaktu sa svježim zrakom i priodom. Kada je trk okolnim parkom moguć, osjenjen prostor koji služi više namjena presjeca traka poligona za mala vozila, ali i pruža sjenu za pedagoške programe u ljetnim mjesecima, u dubokoj hladovini. Vrtićke jedinice uzdižu se na prvu etažu u razini krošanja stabala primorskog bora i čempresa, dok se prizemlje prožima sa krajobrazom. ‘Dječje Promatračnice’ na dvije etaže pružaju vizure među granama prema planianama u daljini izbjegavajući direktan kontakt sa cestom na istoku  i prolaznicima.
 
Tema održivosti kroz vrijeme moguća je i u vidu prenamjene zgrade za potrebe drugih programa javnog karaktera i slično. Planirana građevina svojim konceptom omogućava korištenje iste i izvan radnog vremena za programe naselja i lokalnih kotara što doprinosi multifunkcionalnosti i arhitektonskoj održivosti objekta.

Date: Jan 2023