NEBODERI – Priručnik za aktivaciju

NEBODERI: Priručnik za aktivaciju | Izdavač: Društvo arhitekata Rijeka | Voditeljica projekta: Gorana Stipeč Brlić
Urednički tim: Martina Mataija, Ana Orlić, Damian Sobol Turina, Gorana Stipeč Brlić, Ariana Sušanj
Izvršna urednica: Ana Orlić | Lektura: Morana Matković | Autorski tekstovi: Kristian Benić, Lidija Butković Mićin, Bia Gec, Petra Mrša
Oblikovanje i prijelom: Martina Mataija, Ana Orlić | Ilustracije: Ariana Sušanj
Ilustracija naslovnice i karte: Marin Nižić | Istraživanje i priprema nacrta: Mia Bećirević, Ana Lokas, Maria Ljuština, Martina Mataija, Ana Orlić, Damian Sobol Turina, Mirta Stipeč, Anastazija Stjepanović, Katarina Šantić | Fotografije: Kazimir Bišćan, Marie Kinkela, Tin Komadina, Damir i Gordana Kvajo, Marija Maksimović, Deborah Mikelić, Petra Mrša, Ana Orlić, Matea Pentek, Mauro Sirotnjak, Gorana Stipeč Brlić, Katarina Šantić, arhiv Muzeja Grada Rijeke | Partneri: Sveučilište u Rijeci, DeltaLab – Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam | Tisak: Kerschoffset | Godina 1. izdanja – 2021


Publikacija Neboderi: priručnik za aktivaciju predstavlja jedinstvenu kombinaciju pogleda na arhitekturu riječkih stambenih nebodera te akcijskih koraka pomoću kojih je moguće aktivirati zapuštene i zaboravljene prostore ovih riječkih betonskih vertikala. Pregledno i sistematično, od istraživačkih tekstova do konkretnih savjeta za organizaciju i dizajnersko promišljanje, publikacija nudi uvid u povijest nastanka riječkih nebodera, ali i u proces nastanka projekta uređenja zajedničkih prostora zgrade prilagođenih sadašnjem trenutku.
Objavljena u izdanju Društva arhitekata Rijeka i realizirana u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci i DeltaLabom – Centrom za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam, publikacija okuplja rezultate i iskustva četverogodišnjeg istraživanja i prostornih akcija na kojima su članovi Sekcije (Društva arhitekata Rijeka) radili uz pomoć mnogobrojnih suradnika. Njezino objavljivanje predstavlja logičan slijed, te je istodobno i zaključak projekta Neboderi ispisan na 180 stranica.

Publikaciju je moguće naručiti putem e-maila na info@d-a-r.hr

Date: Jan 2022