KOREŠNICA 2020

NATJEČAJNI ELABORAT ZA STAMBENO NASELJE KOREŠNICA| IDEJNO RJEŠENJE |2020  AUTORSKI TIM:  Gorana Stipeč Brlić, Damian Sobol Turina, Ariana Sušanj, Sabina Marov


RAZVOJNI VODIČ ODRŽIVOG NASELJA

Suvremena globalna pitanja se tiču pristupačnosti stanovanja, klimatskih promjena i djeljenja prostora. Pitanja Korešnice obuhvaćaju prometnu povezanost s postojećim te unutar novogradnje, oblikovnu definiranost i opremljenost prigradskog naselja.Imajući na umu urbanističke posebnosti koje Split baštini, poželjno je da ideja i buduće naselje, osim nužnim pragmatičnim intervencijama doprinese i podizanju urbaniteta tipologije konteksta prigradskog naselja Žrnovnica i stvaranju atraktivnog, ali ugodnog ambijenta.
Većina novog programa bi trebala biti okupljena u volumenima pri dnu lokacije. Veličina volumena bi se potom stupnjevito smanjivala te raspršila penjući se po terenu lokacije. Takav ritam bi trebao kulminirati oblikovanjem individualnih vrtnih kućica/ateljeja u okolišu te dominacijom prirodnog okoliša čime bi se potvrdila konciznost ideje gradiranja građenog tkiva i njegove raspršenosti. Na rubnim dijelovima, novo naselje bi se naprosto trebalo stopiti s prirodnim okolišem. Ideja naselja koje nastaje na susretu građenog tkiva i prirode vodi ka zaključku da se motorni promet mora smanjiti na minimum da bi građeno tkivo ostvarilo maksimalni kontakt sa prirodnim krajobrazom. Konačni cilj je ograničiti motorni promet i omogućiti jednostavno korištenje drugih načina kretanja.
 


Stvaranje specifičnih i ugodnih ambijenata je kriterij kod oblikovanja stambenih zgrada, a tome može dodatno doprinijeti i stvaranje različitih tipologija unutar naselja. Uvođenjem tipologija različitog mjerila, stvara se čovjeku prilagodljivija i dinamična atmosfera naselja.Lamela je otvoreni izraz kolektiva, dok su clusteri kontrast tome – orijentirani prema sebi, zatvarajući se na van.Urbane vile su izraz suvremenosti, tlocrta koji bi se lako prilagodio različitim pozicijama i orijentacijama u naselJu.

_

_