Natječajni prijedlog za dječji vrtić Pujanke
Autorski tim: Gorana Stipeč Brlić, Karla Ritoša, Damian Sobol Turina
Suradnici: Mirta Stipeč i Leon Plahuta (krajobraz)
Luka Raspor (energetska učinkovitost), Ada Hero (konstrukcija)
Lokacija, Pujanke, Split
2022
Dječji vrtić Pujanke, predviđen je u prosotoru stambenog naselja, na strmoj padini između stambenih višekatnica, parkirališta, osnovne škole i buduće sportske dvorane. Forma atrija interpretira vrtić kao introvertirani program. Možemo ga poistovjetiti sa samostanom koji se sastoji od privatnih soba i zajedničkih prostora, ali je formom i programom strogo definiran, kako za korisnike tako i za posjetitelje. Program se raspoređuje u formi naopake piramide, slažući se suprotno od smijera padine, kao da formira prostornu puzlu koja nedostaje u slagalici. Prvoj etaži pristupa se sa prometnice na sjevernoj strani lokacije. Obzirom da je cesti najbliža na etaži se nalazi glavni ulaz sa spremištem kolica, punionicom bicikala, dizalom i stepenicama za prsitup gornjim etažama. Uz glavni ulaz nalazi se i garaža sa osamnaest parkirališnih mjesta. Garaža je osmišljena tako da se smanji stvaranje zastoja i da se bez okretanja automobila može izići. Garaža je većim dijelom ukopana, a dio koji je vidljiv su konsturuktivni elementi stupova koji se manifestiraju kao vertikalne lamele.
Druga etaža predviđena je za zaposlene – zdravstvene djelatnike, odgajatelje, tehničko osoblje i druge. Zadnja etaža vrtića, tako ima najveću tlocrtnu površinu, ujedno je i najispostavljenija te su u njoj poredane jedinice vrtića i jaslica u formi pravokutnog zavijenog puža. Dnevni boravci sa garderobama i sanitarijama, slažu se uz zajedničke hodnike u kojima se naizmjence pojavljuju manje niše za provođenje razgovora sa odraslima ili manjih radionica. Zadnja etaža vrtića, tako ima najveću tlocrtnu površinu, ujedno je i najispostavljenija te su u njoj poredane jedinice vrtića i jaslica u formi pravokutnog zavijenog puža. Dnevni boravci sa garderobama i sanitarijama, slažu se uz zajedničke hodnike u kojima se naizmjence pojavljuju manje niše za provođenje razgovora sa odraslima ili manjih radionica.

.