ARHITEKTURA U RIJECI 1991-2018 – exhibition catalogue |  Rijeka, Croatia| w/ Luka Skansi, Gorana Stipeč Brlić, Martina Mataja,Ana Orlić, Ariana Sušanj, SEKCIJA | 2019

 

 

Kada se jednom krene sakupljati i brojati realizirane projekte u Rijeci u zadnjih par desetljeća – kako se napravilo sa studentima riječkog Filozofskog fakulteta, u sklopu radionice na temi suvremene arhitekture u Rijeci – listajući revije, kataloge i pregledavajuci kolektivne revijalne izložbe, dolazi se do iznenađujućih saznanja: izroni nemali broj vrlo zanimljivih arhitektura i kompleksa izgrađenih ili u toku izgradnje. Riječ je o kvalitetnim projektima, ponekad i o malim draguljima suvremene hrvatske produkcije. Draguljima koji se nalaze na perifernim lokacijama, i koji predstavljaju neke skoro nevažne prostorne i fizičke entitete unutar današnje difuzne konurbacije od Kostrene do Kastva, od obale do Drenove, Viškova i Vežice. Arhitekture koje, za razliku od cijele tradicije povijesne arhitekture koja je okarakterizirala Rijeku – sjetimo se epohalnih građevinskih zahvata napravljenih za vrijeme austrougarske, talijanske i jugoslovenske nadležnosti nad gradom – nisu gradotvorne, odnosno, ne pripadaju jednoj siroj gradatvornoj strategiji. Što svakako ne ukazuje na odgovornost arhitekta, vec opisuje današnje opće stanje struke u drustvu i status arhitekture u današnjem razvoju grada.
 

Date: Oct 2020